ජීව අත්බෝම්බයක් වැල්ලවාය ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගැනේ
ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය

50

වැල්ලවාය, රන්දෙනිගොඩයාය ප්‍රදේශයේ නිවසක් අසල තිබී ජීව අත්බෝම්බයක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.
ඒ, පොලිස් හදිසී ඇමතුම් අංකයට ලද තොරතුරක් අනුවයි.
චීනයේ නිෂ්පාදනය කර ඇති මෙම අත් බෝම්බය නවීන වර්ගයේ අත්බෝම්බයක් බව සඳහන්.
මේ වන විට ජීව අත් බෝම්බය සොයා ගත් ස්ථානයේම ඇති අතර අද දින එය පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් විසින් නිෂ්ක්‍රිය කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments