ජාතීන් අතර එකමුතුකම වැඩිදියුණු කිරීමට නිසි වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි

18

ජාතීන් අතර, එකමුතුකම වැඩි දියුණූ කිරීම සඳහා නිසි වැඩපිලිවෙලක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා.

ආගම සහ රාජ්‍ය අතර බැදීම වැඩිදියුණු කර ගැනීම මූලික වශයෙන් සිදු කළ යුතු බවයි ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ.

Your Comments