ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය අද

22

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය අද ආරම්භ වනවා.

කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරවරු 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ සංවාදයට ලක්වෙමින් තිබූ විගණන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්‍ෂ ඇතුළු පාර්ශව රැසකින් ප්‍රසාදය පළ වී තිබෙනවා.

Your Comments