ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩපිළිවෙළට සමගාමීව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ වැටලීම්

15

ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව විශේෂ වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
මත්පැන් බෙදා හැරීමේදී බලපත්‍ර කොන්දේසි කඩ කරනු ලබන සුරාබදු බලපත් හිමියන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට මෙහිදී කටයුතු කරනු ඇති.
එමෙන්ම, නීතිවිරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබද තොරතුරු 0112 045 077 හෝ 0112 045 078 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දිය හැකියි.

Your Comments