ජාත්‍යන්තර සයිටීස් සමුළුව කොළඹදී

46

වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක් ව ඇති ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ සංරක්ෂණය සඳහා ජනතා පෙළඹවීමක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර සයිටීස් සමුළුව ලබන වසරේ මෙරට දී පැවැත්වෙනවා.

වසර තුනකට වරක් පැවැත්වෙන මෙම සමුළුව 2019 වසරේ මැයි 23 වනදා සිට ජුනි 3 වනදා දක්වා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව හා ඒ අවට පරිශ්‍රය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මේ සඳහා සයිටීස් සාමාජික රටවල් 183ක් නියෝජනය කරමින් 3700ක නියෝජිතයන් සහ ජා්‍යන්තර සංවිධාන ක්‍රීයාකාරීන් සහභාගීවීමට නියමිතයි.

අන්තර් ජාතික වෙළඳාම හේතුවෙන් තර්ජනයට ලක්ව ඇති වනසතුන් සහ පැළෑටී වෙළඳාම පාලනය කිරීම හා එම ජීවීන් සංරක්ෂණය සයිටීස් සමුළුවේ මුලික සංකල්පයක්.

Your Comments