ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට ස්ථාන මාරුවීම්

2

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.
ඒ, පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය යටතේයි.
ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 07 දෙනෙකු, පොලිස් අධිකාරීවරුන් සිව්දෙනෙකු සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරු දෙදෙනෙකුට මෙලෙස ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇති බව සඳහන්.
ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් වන එස්.සමුද්‍රජීව, ආර්.එච්.එස් මාසිංහ, පී.පී ජයකොඩි, කේ.බී කීර්තිරත්න, ඒ.ජී.ඩී වීරසේකර, ඕ. හේවාවිතාරණ සහ පී.එම්.කේ.ඩී පලිස්කාර යන මහත්වරුන්ට මෙලෙස ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

Your Comments