ජවිපේ 14 වන දා නව බලවේගයකට සූදානමින්

42

2020 වසරේ ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීම වැලැක්වීම තම පක්‍ෂයේ ප්‍රමුඛ අරමුණක් වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළා.

හෙතෙම කියා සිටියේ ලබන 14 වන දා පැවැත්වෙන සමුළුවකින් අනතුරුව ඕනෑම බලවේගයකට මුහුණදීමට අවශ්‍ය ජන බලයක් ගොඩනගන බවයි.

Your Comments