ජපානයේ කුණාටුව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ගමන් වාරයකුත් ප්‍රමාදයි

38

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ජපානයේ, නරිටා වෙත අද දින සිදුකිරීමට නියමිතව තිබූ ගුවන් ගමන ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ජපානයට බලපා ඇති සුළි කුණාටුව හේතුවෙන්.

ඒ අනුව අද රාත්‍රීයේ ජපානය වෙත සිදු කිරීමට නියමිත යූ.එල් 460 දරන ගුවන් ගමන හෙට අළුයම 02.15 දක්වා ප්‍රමාදවන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහන් කළා.

මේ පිළිබදව වැඩිදුර තොරතුරු 011 777 19 79 ඇමතිමෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිමෙන් ලබාගත හැකියි.

Your Comments