ජනාධිපති ලේකම්ගේ නම සඳහන් කරමින් – පිරිසක්, නිලධාරීන්ට බලපෑම් කරයි !

20

තම නම සහ රජයේ ඇතැම් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ නම සඳහන් කරමින් ණය ඇතුලු වෙනත් පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා නිලධාරීන්ට බලපෑම් කරන පිරිසක් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබී ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර මහතා පවසනවා.
රාජ්‍ය බැංකුවක සභාපතිවරයෙකු විසින් ඒ මහතාට මෙම තොරතුරු හෙළිකර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.
තමා රජයේ සේවයේ නිරතව සිටි කාලය තුල පෞද්ගලික උදව් ලබාගැනීම සඳහා බැංකුවකට හෝ රාජ්‍ය ආයතනයකට කිසිදු බලපෑමක් සිදුකර නොමැති බවත්, වෙනත් පුද්ගලයන්ට එලෙස සහය වී නොමැති බවත් පී බී ජයසුන්දර මහතා පෙන්වා දෙනවා.
තමා දැනට දරණ ධුරයෙහි සේවය කිරීමේදී ද එම පිළිවෙතින් බැහැර නොවන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක් ඔස්සේ ජනාධිපති ලේකම්වරයා සඳහන් කරන්නේ.
මෙලෙස අයුතු වාසි ලැබීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයන්ගේ බලපෑමට හසු නොවන ලෙස රාජ්‍ය බැංකුවලින් හා වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනවලින් ජනාධිපති ලේකම් පී බී ජයසුන්දර මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.
එවැනි බලපෑම් මෙන්ම ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමේ දී එය නුසුදුසුකමක් ලෙසට සලකන ලෙසටත්ඳ මෙබඳු අවස්ථා පොලිසියට දැනුම්දෙන ලෙසත් ජයසුන්දර මහතා දැනුම් දෙනවා.

Your Comments