“ජනාධිපතිවරණය අභිමුව ජනතාව මුලාකරලා” [VIDEO]

52

ජනාධිපතිවරණය අභිමුව ආණ්ඩුව විසින් ජනතාව බරපතල ලෙස මුලාවට ලක් කරමින් සිටින බව ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසනවා.

හෙතෙම මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ‘නිව් පොලිටික්ස්’ සන්නාමය යටතේ සංවිධාන වී ඇති වෘත්තිකයින් විසින් කොළඹදී පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

"ජනාධිපතිවරණය අභිමුව ජනතාව මුලා කරලා …"

"ජනාධිපතිවරණය අභිමුව ජනතාව මුලා කරලා… "

Posted by News24 on Friday, October 25, 2019

Your Comments