“ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණයක් කැඳවුවහොත් අර්බුධ රැසක්”

17

ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට තීරණයක් ගත හොත් තවත් ගැටලු රැසක් ඇති වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසනවා.

මහනුවර දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments