ජනාධිපතිවරණයට තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ඉල්ලු‍ම් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

8

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ඉල්ලු‍ම් කිරීමට ලබා දී තිබූ කාලය ලබන 12 වැනි දා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය එළඹී බවයි ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ.

මේ අතර ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කළ තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ලක්ෂ 3ක් ඊයේ දිනයේ ජාතික මැතිවරණ කොමිසමට භාර දී තිබෙනවා.

එම හැඳුනුම්පත් හෙට සිට ග්‍රාම නිලධාරිවරුන් මාර්ගයෙන් ඡන්ද දායකයින් වෙත බෙදා හැරීමට නියමිතයි.

Your Comments