ජනවාරි 9 වැනිදායින් පසු ජනපතිවරණයක් කැඳවිය හැකියි

28

ලබන වසරේ ජනවාරි මස 09 වනදාට පසු ඕනෑම අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරණක් කැඳවිමේ හැකියාව ජනාධිපතිවරයාට සතුව පවතින බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.
කෙසේ වෙතත් පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනම් පැවැත්විමට කටයුතු කරනු ඇති බවට තමා විශ්වාස කරන බවයි ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ.

Your Comments