“ජනමාධ්‍යයේ තත්ත්වය විමසා බැලිය යුතුයි”

16

ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වත්මන් තත්ත්වය පුළුල්ව විමසා බැලිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පවසනවා.

මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා.

Your Comments