ජනබල සේනා විරෝධතාව සහ ජන රැළිය පස්වරුවේ

27

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කරන ජනබල සේනා විරෝධතාව සහ ජන රැළිය අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට මේ වන විට සියල්ල සුදානම් බව ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණි ලොකුගේ මහතා පවසනවා.
අද පස්වරු 2.00ට කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදී විරෝධතාව පැවැත්වෙන අතර, විරෝධතා රැළිය පස්වරු 3.00ට විහාර මහාදේවී එළිමහන් රංගපීඨයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Your Comments