“ජනපති නොවුනද මන්ද පෝෂණය අවම කරනවා”

11

තමා ජනාධිපති නොවුනද මන්ද පෝෂණය අවම කිරීම සඳහා ඉදිරියේ දී කටයුතු කරන බව ජනපතිධූර අපේක්ෂක රොහාන් පල්ලේවත්ත මහතා පවසනවා.

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments