“ජනපති අපේක්ෂකත්වය ඉල්ලුවේ නැහැ”

7

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් ජනපති අපේක්ෂකත්වය ලබා දෙන ලෙස ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර ඇති බවට පළව ඇති මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව කථානායකවරයාගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා පවසනවා.

ඒ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ලෙස කථානායකවරයාට පාර්ශව ගණනාවකින් ලැබුනු ඉල්ලීම් පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඒ මහතා විසින් පසුගිය 17 වනදා ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් නිකුත් කළ බව ද මෙහිදී මාධ්‍ය ලේකම්වරයා සිහිපත් කළා.

එමගින් ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු කිහිපයක් දැක්වූ ඇති නමුත් එය ජනපති අපේක්ෂකත්වය ඉල්ලු‍ම් කර නිකුත් කළ නිවේදනයක් නොවන බවයි කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා සදහන් කළේ.

Your Comments