ජනපතිවරණයේ නිහඬ කාලයේදී ස්වාධීනව තීරණ ගැනීමට ඡන්ද දායකයින්ට ඉඩදිය යුතුයි

8

ජනාධිපතිවරණයේ නිහඩ කාළසීමාව තුල ඡන්ද දායකයින්ට ස්වාධීනව තම තීරණ ගැනීම සදහා අවකාශය දිය යුතු බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.
එහි සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා සඳහන් කළේ කිසිදු අපේක්ෂකයෙකු මෙම කාලසීමාව තුළ ඡන්ද දායකයින්ට බලපෑම් නොකළ යුතු බවයි.

මේ අතර, ෆැපරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඉල්ලීමක් කලේ උදෑසනින්ම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ගොස් ඡන්දය භාවිත කරන ලෙසයි.

Your Comments