“ජනතාව නොමග යැවීමට මාධ්‍යය මර්දනයක්”

30

ජනතාව නොමග යැවීම සදහා ඇතැමුන් මාධ්‍යය මර්දනය කරමින් සිටින බව හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා ඒ බව සදහන් කළා.

මේ, එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා.

Your Comments