ජනතාවට රටේ අනාගතය ගැන ගැටලුවක් ඇති වෙලා

31

රට තුළ දේශපාලන අස්ථාවර භාවයක් පැවතීම හේතුවෙන් ජනතාවට රටේ අනාගතය ගැන ගැටලුවක් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජේමුණි සොයිසා මහතා පවසනවා.
මොනරාගල බිබිල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

ඒ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනා එක්ව රට ඉදිරියට ගෙන යාම සදහා කටයුතු කළ යුතු බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජේමුණි සොයිසා මහතා සදහන් කලේ

Your Comments