ජගත් පුරවර සමුළුව සිංගප්පූරුවේදී අද ඇරඹෙයි

34

ජගත් පුරවර සමුළුව සිංගප්පූරුවේදී අද ආරම්භ වනවා.

ඒ සඳහා සහභාගී වීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව ගියා.

ආරම්භක සැසියේදී “‍නාගරික සංවර්ධනය සහ පරිසරය සුරැකීම”‍ මැයෙන් ප්‍රධාන දේශනය පවත්වනු ලබන්නේ ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින්.

6 වන ජගත් පුරවර සමුළුව සහ ඊට සමගාමීව පැවැත්වෙන සිංගප්පූරු ජාත්‍යන්තර ජල සති සැමරුම හා පිවිතුරු පරිසර සමුළුව යන සමුළුවලට ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහභාගී වනු ඇති.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මෙම සංචාරයේදී සිංගප්පූරු අගමැති ලී ශින් ලු‍ං, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය සහ ආර්ථික සහ සමාජ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ අමාත්‍ය තර්මන් ෂන්මුගරත්නම් ඇතුළු පිරිසක් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Your Comments