ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයට අදාළ අයදුම්පත් භාර නොදුන් ඡන්දදායකයින්ට පැෆරල් සංවිධානයෙන් ඉල්ලීමක්

24

ඡන්ද හිමි නාමලේඛණ ප්‍රතිශෝධන කටයුතු අවසන් වෙමින් පවතින බැවින් ඊට අදාළ අයදුම්පත් මෙතෙක් භාර නොදුන් ඡන්දදායකයින් කඩිනමින් එම කටයුතු අවසන් කරන ලෙස පැෆරල් සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඊට අදාළ බී.සී. ආකෘති පත්‍රය ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගෙන් ලබා ගන්නා ලෙසයි එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි NEWS24 වෙත කියා සිටියේ.

Your Comments