ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණදීමට ශක්තිමක් අපනයන ආර්ථිකයක් තිබිය යුතුයි

31

ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණදීමට ශක්තිමත් අපනයන ආර්ථිකයක් තිබිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා
අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී අවධාරණය කළා.
ශ්‍රී ලංකාව 1977 දී ආරම්භ කළ අපනයන ආර්ථික සංකල්පය තායිලන්තය, වියට්නාමය වැනි රටවල් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේ.
මෙම තත්ත්වයත් සමග වර්තමානයේ උද්ගතව ඇති ගෝලිය ආර්ථික අර්බුදය එම රටවලට දැඩි බලපෑමක් සිදු කර නොමැති බව ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියා.

 

Your Comments