ගෝඨාභය රුවන්වැලි සෑ මහ මළුවේ දිවුරුම් දී ජාතිය අමතයි

65

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිධුරයේ හෙට දිවුරුම් දෙන බව පොදුජන පෙරමුණ පවසනවා.

එම පෙරමුණ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑ මහ මළුවේ දී හෙට පෙරවරුවේ දිවුරුම් දීමේ චාරිත්‍රය පැවැත්වෙන බවයි.

දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මහ මළුවේ දී ජාතිය ඇමතීමට නියමිතයි.

Your Comments