ගිනි අවි දෙකක් සමග සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට
සුනෙත් ගල්ලගේ - ගාල්ල

40

විශේෂ කාර්ය බලකායේ කතරගම කදවුරේ නිලධාරින් කණ්ඩායමක් විසින් කතරගම සෙල්ලකතරගම රජමාවතේදී ගිනි අවි දෙකක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරු සන්තකයේ තිබී මෙරට නිෂ්පාදිත බෝර 12 තුවක්කුවක් සහ ගල්කටස් වර්ගයේ තුවක්කුවක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වැඩිදුර පරික්ෂණ පැවැත්විම සදහා  සැකකරු සමග ගිනිඅවි කතරගම පොලිසියට භාරදී තිබෙනවා.

Your Comments