ගැබිනි මව්වරුන්ට දෙන පෝෂණ දීමනාව ගැන රජයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

43

ගැබිනි මව්වරුන්ට මාස 10ක කාලයක් සඳහා ලබා දෙන පෝෂණ දීමනාව අත්හිටුවා ඇති බවට පළවන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් ම අසත්‍ය බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මහතා පවසනවා.
හෙතෙම කියා සිටියේ මෙම දීමනාව වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 1,620ක මුදලක් වෙන් කර ඇති බවයි.
පසුගිය රජය වෙන් කර තිබූ ප්‍රතිපාදනවලට අමතරව රුපියල් මිලියන 200ක මුදලක් අතිරේකව එම දීමනාව ලබා දීම සඳහා වෙන් කර ඇති බව ද විජිත බේරුගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ගැබිනි මව්වරුන් වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් දෙදහස බැගින් මාස 10ක් සඳහා පෝෂණීය ආහාර වවුචර්පත් ලබා දීම සිදු කෙරෙනවා.
ඊට අදාළ ප්‍රතිපාදන මේ වන විටත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යොමු කර ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මහතා පැවසුවේ.

Your Comments