ගාලු‍ කොටු පවුරේ ගිලා බැසීමක්

11

ඓතිහාසික ගාලු‍ කොටු පවුරේ ගිලා බැසීමක් සිදුව තිබෙනවා.

ගාලු කොටු පවුරේ ස්ථාන තුනක ගිලා බැසීම සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ශ්‍රී සුධර්මාලය විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට, ප්‍රදීපාගාරය අසල ස්ථානයක් සහ හමුදා කඳවුර අසල කොටසක් ගිලා බැසීමට ලක්ව ඇති බව සඳහන්.

2016 වසරේ දී ද මෙවැනිම ආකාරයේ ගිලා බැසීමක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

1588 වසරේදී පෘතුගීසි විසින් ඉදිකරන ලද ගාලු බලකොටුව 17 වන සියවසයේදී ලන්දේසින් විසින් නවීකරණය කර තිබුණා.

 

Your Comments