ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක්

30

ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය හික්කඩුව වැරැල්ලාන ප්‍රදේශයෙන් අවහිර කරමින් ධීවරයින් පරිිසක් විරෝධතාවයක නිරත වුණා.
ඒ පසුගිය 14 වනදා ගාලු වාරායින් ධීවර කටයුතු සඳහා පිටත්ව ගොස් අතුරුදන්ව සිටින ධීවරයින් 07දෙනා සොයා දෙන ලෙස බලකරමින්.
සිය පවුල්වල සමාජිකයින් සොයා දෙන්නැයි බලධාරීන්ට අවස්ථා ගණනාවකදි දැනුම් දුන්න ද මෙතෙක් ඒ සඳහා කිසිඳු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැති බවටයි ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ.

Your Comments