ගම්මන්පිල ඇමතිකමක් එපා කියයි

13

අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවේ ඇමැතිධුරයක් භාර නොගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරන්නේ ‘අමාත්‍යධුර භාර දීම සම්බන්ධයෙන් ජනපති සහ අගමැති මුහුණ දී ඇති දුෂ්කරතාව’ හේතුවෙන් මෙම තීරණයට එළඹී බවයි.

Your Comments