ගත වූ දින පහ තුළ හම්බන්තොට වරායෙන් වාර්තාවක්

40

මෙම වසර තුළ හම්බන්තොට වරායේ වැඩිම වාහන අපනයනය හා ප්‍රතිඅපනයනය ගත වූ දින පහ තුළ වාර්තා වී තිබෙනවා.

පසුගිය පළමුවනදා සිට ඊයේ දින දක්වා හම්බන්තොට වරාය තුළ දී වාහන දාහතර දහස් තුන්සිය එකොළහක් ප්‍රතිඅපනයනය සහ අපනයනය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ සඳ හා මුම්බායි, චෙන්නායි සහ සිංගප්පූරුවේ සිට නෞකා පහක් පැමිණ තිබුණා.

සිංගප්පූරුවේ සිට පැමිණි නෞකාවක් රැගෙන ආ වාහන සංඛ්‍යාව එක්දහස් හාරසිය හැට දෙකක්.

මුම්බායි සිට පැමිණි නෞකා තුනක් පිළිවෙළින් වාහන එක්දහස් තුන්සිය තිස් හතක්, එක්දහස් පනස් පහක් සහ පන්දහස් අටසිය අනූ හයක් අපනයනය සහ ප්‍රතිඅපනයනය සඳහා රැගෙනවිත් තිබූ බව සඳහන්.

චෙන්නායි සිට පැමිණි නෞකාවක් ද වාහන තුන්දහස් පන්සිය හැට එකක් අපනයනය සහ ප්‍රතිඅපනයනය සඳහා හම්බන්තොට වරායට රැගෙන විත් තිබෙනවා.

Your Comments