ගංජා පැල සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

67

කොස්ලන්ද, මහලන්ද, අඹකොලආර රක්ෂිතය ආශ්‍රිත කැලෑබිමක පවත්වාගෙන ගිය ගංජා පැල තවානක් වටලා සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
පොලීසිය සඳහන් කළේ මෙම ගංජා පැල තවානේ අගල් 9ක් උසට වැවුන පැල 2,000 ක් පමණ තිබූ අතර නඩු භාණ්ඩ වශයෙන් කොටසක් තබාගෙන ඉතිරි වගාව විනාශ කළ බවයි.
අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු 56 වන වියේ පසුවන තණමල්විල බලහරුව ප්‍රෙද්ශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

Your Comments