“කෝප් වෝහාරික වාර්තාව අහෝසි වන්නේ නැහැ”

9

පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීම තුළින් කෝප් කමිටුවේ වෝහාරික වාර්තාව අහෝසි වන බවට පළ වන වාර්තා අසත්‍ය බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

මීගමුව ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments