කොළඹ පුරහල අසල මාර්ගයයේ ගමනාගමන කටයුතු යථා තත්ත්වයට

28

ගසක කොටසක් කඩා වැටීමෙන් අවහිර වී තිබූ කොළඹ පුරහල අවට මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු යළි යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.
අද පෙරවරු කාලයේ දී සිදු වූ මෙම අනතුරින් පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකුට තුවාල සිදුවී තිබූ බව ද සදහන්.
අනතුර නිසා දැඩි රථවාහන තදබදයක් ද හට ගෙන තිබූ අතර මේ වන විට එය යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි නිව්ස් 24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

Your Comments