කොළඹ – පුත්තලම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් 2020දී අරඹනවා

25

කොළඹ, පුත්තලම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ලබන වසරේ ආරම්භ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments