කොළඹ කසළ ගැටලුව අද විසඳෙන ලකුණු !

46

නිසි පරිදි බැහැර කිරීමට නොහැකිව කොළඹ නගරයේ ගොඩ ගැසි ඇති කසළ අද දිනය තුළ පුත්තලම අරුවක්කාලු කසළ අංගනය වෙත ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ මහතා පවසනවා.

එම කසළ ක්‍රමවත් පරිදි බැහැර කිරීමට අදාලව ක්‍රමවත් ගිවිසුමක් සකස් කර තිබූ බවත් කොළඹ මහ නගර සභාව එම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම කසළ අර්බුදය හටගෙන ඇති බවත් ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි නිහාල් රූපසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියේ.

කොළඹ නගරයේ එක් රැස්වන කසළ පුත්තලම අරුවක්කාලු අංගනය වෙත රැගෙන යාම සඳහා දුම්රිය එන්ජින් 04 ක්ද චීනයෙන් ආනයනය කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවයි මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ මහතා කියා සිටියේ.

එතෙක් ප්‍රවාහන ලොරි රථ මගින් කොළඹ එක්රැස්වන කසළ අරුවක්කාලු කසළ අංගනය වෙත රැගෙන යාමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

(ඡායාරූපය – විපුල ශ්‍රී ලාල් ක්‍රිෂාන්ත)

Your Comments