කොළඹට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක්

21

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව අද රාත්‍රී 9 සිට ඉරිදා පස්වරු 3.00 දක්වා කාලය තුළ කොළඹ 01, 13,14,සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

මීට අමතරව අදාළ කාලය තුළ පිටකොටුව ප්‍රදේශය තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ද සදහන්.

මේ අතර මාර්ග සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන් රාජගිරිය, ඇතුල්කෝට්ටේ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ද ලබන 10 වන දා අළුයම 4 සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිත බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව මොරගස්මුල්ල, රාජගිරිය, ඇතුල්කෝට්ටේ, ඔබේසේකරපුර බණ්ඩාරනායක පුර, නාවල, කොස්වත්ත සහ රාජගිරිය සිට නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා ඊට සම්බන්ධ අතුරු මාර්ගවල ජල සැපයුම අත්හිටු වීමට නියමිතයි.

Your Comments