කොට්ටාව බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය 31 වනදා විවෘත කරනවා

33

කොට්ටාව බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ලබන 31 වනදා විවෘත කරන බව අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවෙදී ප්‍රකාශ කළා.
සීඝ්‍රගාමි ප්‍රවාහන සේවාවක් ද ආරම්භ කරන බවයි අමාත්‍යවරයා අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ දස වන දිනයට එක්වෙමින් තවදුරටත් සදහන් කළේ.

අද දිනයේදී ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ, වරාය සහ නාවුක කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරියේ වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනීම මේ වන විට සිදුවනවා.
විවාදයට එක්වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ද විවාදයට එක් වුණා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කනක හේරත් මහතා සහ අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයා ද විවාදයේදී අදහස් පළ කළා.

මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද හේරත් මහතා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කංචන විජේසේකර මහතා සහ නලීන් බන්ඩාර මහතා ද විවාදයේදී අදහස් පළ කළා

Your Comments