කොටවෙහෙරගල කඳු රක්ෂිතයේ ගින්නෙන් අක්කර 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැනසේ
ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය

40

වැල්ලවාය, කොටවෙහෙරගල කදු රක්ෂිතයේ ඊයේ පස්වරුවේ හටගත් ගින්න හේතුවෙන් අක්කර 100 කට අධික ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බව වාර්තා වනවා.
නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා කිසිදු පාර්ශවයක් මැදිහත් නොවීම හේතුවෙන් ගින්න රක්ෂිතයපුරා පැතිර ගොස් ඇති බවයි.
පවතින දැඩි වියලි කාලගුණය සහ සුලං තත්ත්වය හමුවේ ගින්න මැඩපැවැත්වීමට ගැටලු මතුව ඇති බව සඳහන්.

Your Comments