“කේන්ති ගන්ට එපා මගේ රත්තරන්” – බන්දුල පාර්ලිමේන්තුවේදී කී හැටි

47

අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂයි විවාදයට ගැනෙන්නේ.

ඒ අයවැය 2019 තෙවැනි වර කියවීමේ විවාදයට අනුවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ විවාදයේ දී හිටපු අධ්‍යයාපන අමාත්‍යවරයෙකු වූ අචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කරුණු දැක්වීමට නියමිත බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා දන්වා සිටියේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා කරුණු දැක්වීමෙන් පසුවයි.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විවාදයට එක්වීමට පෙර නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා මූලාසනයට පැමිණියා.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා නියෝජ්‍ය කතානායක අමතමින් විවාදයට එක්වූයේ “ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනි,
කතානායක තුමා හිටියනම් හොඳයි…”
ලෙස දන්වා සිටිමින්.

අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ පත් කළේ තම සභාපතිත්වයෙන් බවයි බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සිහි කළේ.

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් අනුසාරයෙන් අධ්‍යාපන පනතක් සකස් කිරීම සඳහා පත් කෙරුණු එම කාරක සභාවට සාමාජිකයන් 24 දෙනෙකු ඇතුළත්.

අධ්‍යාපන ගැටලුවලට විසදුම් සහිත පනතක් ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර අතර, එහි අඩංගු කරුණු ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මුද්‍රණය කොට ප්‍රසිද්ධ කිරීමට බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අවසරය ඉල්ලා සිටියේ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයාගෙන්.

දීර්ග ලෙස කරුණු දක්වා සිටින අතරතුර නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා දන්වා සිටියේ බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයාට කරුණු දැක්වීමට ඇත්තේ තවත් විනාඩි දෙකක පමණ කාලයක් බවයි.

නියෝජ්‍ය කතානායක : ඔබ තුමාට තව විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා.

බන්දුල ගුණවර්ධන : හරි වැඩේනේ… නෑ විනාඩි 25ක් මට තියෙනවනේ.

නියෝජ්‍ය කතානායක : නැහැ

බන්දුල ගුණවර්ධන : ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිනියගෙන් විනාඩි 8ක් තියෙනවා. ඒකට මගේ 12 එකතු වුනහම 20යි. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගෙන් විනාඩි 5ක් දීල තියෙනවා. එතකොට 25යි.

නියෝජ්‍ය කතානායක : නැහැ. නැහැ. මැතිතුමා.

බන්දුල ගුණවර්ධන : නැහැ කියන්නේ මොකක්ද… මම ගිහිල්ලා හදාන ආපු එකනේ. ඔබ තුමා කොහොමද එහෙම නෑ නෑ කියන්නේ.

නියෝජ්‍ය කතානායක : නෑ කියන්නේ මගේ ලයිස්තුවේ එහෙම නැති නිසා.

බන්දුල ගුණවර්ධන : හරි හොඳයි.. කේන්ති ගන්න එපා මගේ රත්තරන්.. එහෙම හදාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ.

නියෝජ්‍ය කතානායක : එහෙම වෙනස් කරලා තියෙනව නම් මම බලන්නම්. නමුත් මට දැනුම් දීලා නෑ. මගේ ලේඛනයේ නෑ.

බන්දුල ගුණවර්ධන : මං හිටපු අධ්‍යාපන ඇමති තුමානේ. ඔබ තුමා දන්නවනේ.

නියෝජ්‍ය කතානායක : මං දන්නවා. ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා අපේ.

Your Comments