කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට රටින් පිටවීම තහනම්

27

කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට සහ වෙනත් අයට එරෙහිව වරෙන්තු ක්‍රියාත්මක කිරීමට කුරුණෑගල පොලිසිය අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත්වරයා නැවත වරෙන්තු නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඒ, බුවනක හෝටල් ස්මාරක නඩුවට අදාලවයි.
ඒ අනුව කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට රටින් පිටවීම වැළක්වීමේ නියෝගයක්ද කුරුණෑගල අධිකරණය විසින් නියෝග කර තිබෙනවා.
අදාළ නියෝගය එළැඹෙන 13 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මකයි.

Your Comments