“කිසිදු මැතිවරණයක් කල්දැමීමට උවමනාවක් නැහැ”

17

මැතිවරණ කල්දැමීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කිසිදු උවමනාවක් නොමැති බව මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

ඕනෑම ජාතික මැතිවරණයකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පුළුල් සන්ධානයේ ජයග්‍රහණය ස්ථිර බවයි හෙතෙම සඳහන් කළේ.

පසුගිය රජය තම පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් පළාත්සභා මැතිවරණ කඩින්කඩ පැවැත්වූ බව පැවසූ මහලේකම්වරයා, මැතිවරණ පැවැත්විය යුත්තේ පවතින විධිවිධාන යටතේ බව ද අවධාරණය කළා.

එක් එක් පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය පරිදි මැතිවරණ පැවැත්විය නොහැකි බවත්, කුමන ක්‍රමවේදයකට හෝ මැතිවරණ පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර අනුමැතිය අවශ්‍ය බවත් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවා.

ඉදිරියේ පවත්වන ඕනෑම ජාතික මැතිවරණයක දී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ප්‍රමුඛ බලවේගය වටා ජනතාව ඒකරාශිවන බව පැවසූ මහලේකම්වරයා ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පිරිසක් එක්වී ඇති බව ද අණාවරණ කළා.

පෙර පැවති ජාතික ආණ්ඩුවට වඩා ශක්තිමත් ජාතික ආණ්ඩුවක් නව මුහුණුවරකින් පිහිටුවන බවත් ඉදිරියේ දී පෙරමුණක් ලෙස ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමට හැකි ක්‍රමවේද අනුව කටයුතු කරන බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

අද (31) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවති 13 වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයන් ඉගැන්වීමට ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමේ දෙවන අදියරේ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානයෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයමින් මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments