කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නැයි ඇමතිගෙන් උපදෙස්

15


මිල්කෝ සමාගමේ දෛනික කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් ලක්ෂ තුන හමාර දක්වා වැඩි කරන ලෙස අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මිල්කෝ සමාගමේ විධායක නිලධාරීන්ගේ හමුවේදී අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දීම සිදු කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.

2018 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා දෛනික කිරි එක් රැස් කිරීම ලීටර එක්ලක්ෂ හැත්තෑ දහසට සීමා වී ඇත්තේ කුමන හේතුවක් නිසාද යන්න ගැටලු‍වක් බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 50 සිට අවස්ථා දෙකකදී රුපියල් 70 දක්වා, තමන් අමාත්‍යවරයාව සිටියදී වැඩි කළ බවත් කඩිනමින්ම කිරි ගොවීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ආරම්භ කරමින් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා.

මෙම වසර තුල පුල්මුඩේ, එප්පාවල, වැලිඔය සහ රඹෑව ඇතුලුව‍ නව කිරි ශීත කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන හතක් කඩිනමින්ම ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසන ලෙසයි අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා නිළධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේ.

මහා පරිමාණ කිරි ගොවියන් ද මිල්කෝ සමාගමට කිරි සැපයීමට හවුල් කරගන්නා ලෙසයි මෙම සාකච්ඡාවේ දී අමාත්‍යරවයා නිලධාරීන්ට දන්වා ඇත්තේ.

Your Comments