කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා 14 වනදා ඇරඹේ

11

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය, සියලූ අධ්‍යයන වසරවල සිසුන් සඳහා ලබන 14 වනදා ආරම්භ වන බව එම විශ්ව විද්‍යාලයේ සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කළා.
ඒ අනුව සිසුන් ලබන 13 වනදා නේවාසිකාගාර වෙත පැමිණිය යුතුයි.
විශ්ව විද්‍යාලය හා ඒ අවට ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුවයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

Your Comments