කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමට පසුගිය ආණ්ඩුව ගත් සාර්ථක පියවර රැසක් වත්මන් ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කළේ නෑ

3

කාන්තාවන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සදහා පසුගිය ආණ්ඩුව මගින් ගත් සාර්ථක පියවර රැසක් වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක නොකල බව හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ කොළඹ පැවති කාන්තා මහා සම්මේලනය අමතමින්.

මේ එහිදී අදහස් දැක්වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා.

Your Comments