“කළමණාකරු එපා” – උතුරේ ලංගම වැඩ වැරුමක

37

උතුරු පළා‍තේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ ඩිපෝ සේවකයින් සියළුදෙනා අද (04) සේවයෙන් ඉවත් වී වැඩ වර්ජනයක ආරම්භ කොට තිබෙනවා.
ඒ උතුරු පළාත් ශ්‍රී ලංකා ගමනා මණ්ඩල ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු වහා ඉවත් කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කරමින්.
සේවකයින් පැවසූවේ යාපනය, කරෙයිනගර්, වවුනියාව, මන්නාරම, මුලතිව් සහ කිලිනොච්චිය ඇතුළු උතුරු පළාත් බස් රථ ඩිපෝ සේවකයින් වැඩ වර්ජනයට එක්ව සිටින බවයි.

ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු අසාධාරණ අයුරින් සේවකයින්ට සළකන අතර, සේවා ව්‍යවස්ථාවත් උල්ලංඝනය කරමින් සිටින බවටයි සේවකයන චෝදනා කරන්නේ.

ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු වහාම ඉවත් කරනතුරු අඛණ්ඩව වැඩ වර්ජනයේ නිරතවන බවද සේවකයන් පවසනවා.

සේවක වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් එම දුර ගමන් සේවා හා අන්තර් පළාත් ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ ධාවනය නොකරන බවයි සේවකයින් පැවසුවේ.
(වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය)

Your Comments