කවුරු මොනව කිව්වත් ඊළඟ ඡන්දය තීරණය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසින්

17

කවුරුන් කුමන ප්‍රකාශ සිදු කළ ද මීලගට පවත්වන මැතිවරණය තීරණය කරනු ලබන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් බව අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා පවසනවා.
ගම්පහ, බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

මේ අතර ආණ්ඩුව කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඉහළ නංවා ගැනීමේ උත්සාහයක නිරත වන බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ චෝදනා කරනවා.
මේ එහි නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා.

Your Comments