කල්පිටියේ එළුවන්ට කර ඇති දේ (PHOTOs)

57

කල්පිටිය අර්ධද්වීපයේ බහුතරයක්, ධීවර වෘත්තිය මෙන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නිතරව සිටීම සුළබව දක්නට ලැබෙන අතර සමහරු සත්ත්වය පාලනය කර ගෙන යයි.

එළුවන්ගෙන් වගා හානි අවම කිරීම සහ පලනය සඳහා පිණිස ගොවියන් අමුතු උපක්‍රමයක් යොදා ගැනීම ට පුරුදුව ඇති බව දක්නට ලැබෙයි.

සෑම එළුවෙකුගේම ගෙල ප්‍රදේශය වටා ත්‍රිකෝණයක හැඩයට ලීයෙන් සකසන ලද උපකරණයක් ගෙලෙහි එල්ලා තැබීම එම ‘පාලන ක්‍රමයයි’.

එළවළු කොරටු වෙත එළුවාට ඇතුළුවිය නොහැකි ලෙස එය යොදා ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.

(පුත්තලම – ප්‍රියංකර කළුපහන)

 

Your Comments