කටුනායක සිට වේයන්ගොඩට නව දුම්රිය මාර්ගයක්

19

කටුනායක ගුවන්තොටුපොල සිට වේයන්ගොඩ දක්වා නව දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසනවා.

ඒ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින්.

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

තව දුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා.

Your Comments