කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ පරීක්ෂණ ගැන වාර්තාවක් සුදත්ත හිමියන් ඉල්ලයි

23

සිංහලරාවය සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමියන් අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත ගොස් ලිපියක් භාර දී තිබෙනවා
ඒ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු වන මොහොමඞ් නජීම් මොහොමඞ් ඉම්රාන් හෙවත් කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ පරීක්ෂණ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉල්ලමින්.
එහි පිටපත් ඉන් පසුව පොලිස්පතිවරයාට සහ කොළඹ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට ලබා දීමටද උන්වහන්සේ කටයුතු කළා.

Your Comments