ඔලුවිල් වරායට යන මාර්ගයක් අසල ඉඩමකින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනේ

21

අක්කරේපත්තුව පාලමුණේ ප්‍රදේශයේ ඔලුවිල් වරායට යන මාර්ගය අසල ඉඩමක වළදමා තිබූ අවි ආයුධ සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පොලිසිය සඳහන් කලේ ටී 56 ගිනි අවියක් , සජීවී පතරොම් 30 ක් , මැගසිනයක් , ඩෙටනේටර් 07 ක් , ජෙලට්නයිට් කූරු 04 ක් , ඇමෝනියා ඇතුලු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඒ අතර වන බවයි.

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නිළධාරීන්ට ලද තොරතුරකට අනුව අම්පාර පොලිස් කොට්ඨාශයේ නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් මෙම අවිආයුධ සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සොයාගෙන තිබෙනවා.

Your Comments